Otwarcie Centrum


11 września 2004r. dokonano otwarcia Krajowego Centrum Dorobku Twórczego Robotniczych Stowarzyszen Tworców Kultury w Kruszwicy.Głównym zadaniem powołanego centrum będzie gromadzenie wszelkiej twórczści członków stowarzyszenia (tomiki poezji, książki, opracowania, referaty, plakaty). Centrum mieści się w kruszwickiej bibliotece i będzie promować poezję, prozę i rożnorodne opracowania stworzone przez członków RSTK.
OtwarcieOtwarcie
Aktualizacja: 01.10.2015r.

Geneza i historia ruchu RSTK

Członkowie Federacji i Zarządu Rady Krajowej RSTK

Katalog Alfabetyczny Zbiorow Centrum